Samochody
betaled.pl

Przeciski pod drogami

Nietrudno jest zauważyć w ostatnich latach ogromny wzrost inwestycji infrastrukturalnych w naszym kraju. Często podczas ich realizacji konieczne jest przeprowadzeni kabli lub rur pod jedniami. Co zrobić zatem żeby nie niszczyć, często nowo powstałych, dróg i ulic? Odpowiedzią są przeciski pod drogami. Są to konstrukcje, które przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu pozwalają na stworzenie pod ciągami drogowymi kanałów, w których można prowadzić różnego rodzaju przewody oraz rury. Przeciski pod drogami mają, najczęściej, formę betonowych rur, które są przeprowadzane pod drogami przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Przeciski pod drogami pozwalają na zaoszczędzenie nie tylko mnóstwa czasu, ale także i środków na demontaż oraz ponowne naprawienie drogi. Przeciski pod drogami sprawiają również to, że nie ma potrzeby zamykania drogi na czas ich wykonywania. Niebagatelne znaczenie ma również to, ze zostaje zachowana płynność ruchu a sama operacja nie powoduje dużych utrudnień dla kierowców i ewentualnych okolicznych mieszkańców.